OptiTex

U ponudi OptiTex nudi programe za konstrukciju, modeliranje i gradiranje krojeva, uklapanje krojnih dijelova u krojne slike, 3D simulaciju proizvoda i prilagodbu kroja individualnim mjerama pojedinog kupca.

OptiTex PDS (Pattern Design Software) nudi intuitivne alate razvijene za konstrukciju, modeliranje i gradiranje krojeva u odjevnoj, automobilskoj te industriji namjestaja i kompozitnih materijala.

Optitex PDS

OptiTex Marker je program namijenjen za uklapanje krojnih dijelova u krojne slike. Korisnikova vještina slaganja krojnih slika u potpunosti će doći do izražaja korištenjem intuitivnih alata, jednostavnih za korištenje.

Optitex Marker

OptiTex 3D Runway paket alata namijenjen je za 3D simulaciju proizvoda. Rad u ovim aplikacijama smanjuje vrijeme razvoja proizvoda kao i troškove izrade prototipa te njegovih varijacija. Točna vizualizacija promjena na kroju, analiza ponašanja tkanina i provjera pristalosti kroja doprinose poboljšanju kvalitete gotovog proizvoda.

Optitex 3D Runway

OptiTex Modulate (Made-to-Measure software) jedinstveni je parametrički interaktivni program namijenjen prilagodbi kroja individualnim mjerama pojedinog kupca. Program omogućuje detaljnu pripremu, unošenje pravila i skupa mjera po kojima će se kroj mijenjati.

Optitex Made to measure sw