CAD/CAM integrirana rješenja, obucarska industrija:

3D digitalizacija, Modeliranje gornjišta, uklapanje krojnih slika, krojenje...
   
     
 

Scanny 3D daje rješenja za potpuno automatizirano 3D skeniranje kalupa, Automatski postupak kalibracije, Interaktivno mjerenje duljina, površina i volumena, Crtanje krivulja na površini virtualnog 3D modela...

Bilo da ste fotograf, ilustrator, graficki, obucarski ili modni dizajner; WACOM nudi dodatnu slobodu i mogucnost pri izražavanju kreativnosti i vlastitih ideja...

 
 

Digitalizacija i modeliranje skeniranog kalupa, automatsko kopiranje kalupa. Sustav potpuno komopatibilan s vecinom CAD sistema...

     
 
   

MIND nudi softverska rješenja za modeliranje gornjišta, kreiranje šavova, vezica, rupica, ispuna, nabora, gumbiju... Skeniranje, unos i katalogizacija tekstura i materijala. Foto- realisticni prikaz kreiranih 3D modela. Kreiranje klasicnih i sportskih potplata prema obliku kalupa...

   
           

     MIND digitalizacija krojnih dijelova, alati za 2D modeliranje,    Sustav alata za kreiranje linija, alati za “slobodno” mjerenje  i mjerenje po liniji, izrada krojnih dijelova, automatsko i brzo kreiranje upusta, markera, ureza, gradiranje prema ngleskom,Francuskom i/ili Americkom sustavu...

                   
 

ZUND LC 2400 sistem orjentiran za izradu uzoraka i malih serija, stroj visoke kvalitete, vakuumski sustav s visokomefikasnosti fiksiranja svih vrsta materijala, dvostruko rezanje za kontinuirani rad...

       ZUND 2XL 3000 sistem za rezanje svih vrsta koža,        offline sistemi za uklapanje i digitalizaciju,      jednostavno rukovanje, niska cijena održavanja,   automatsko prepoznavanje materijala putem barkoda...